Nasze Projekty

Informacje o dofinansowaniu KAZ

Spółka Cubatex realizuje Projekt nr PMT/1905/1N/2020 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III ”Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”,

Więcej

Informacja o dofinansowaniu CAN

Spółka Cubatex realizuje Projekt nr PMT/2034/1N/2020 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III ”Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”,

Więcej

Informacja o dofinansowaniu ZEA

Spółka Cubatex realizuje Projekt nr PMT/1766/1N/2020 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III ”Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”,

Więcej