ZAPYTANIE OFERTOWE NR RPLD.02.01.02-10-0006/16/P.1

z dnia 7 grudnia 2016 r.

W związku z realizacją projektu pn.: „Profesjonalizacja i rozwój specjalistycznych zaawansowanych usług świadczonych przez Inkubator przedsiębiorczości CubaSeed” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania II.1.2: Profesjonalizacja usług biznesowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zapraszamy do udziału w postępowaniu ofertowym.

Przedmiotem zapytania ofertowego jest:

ZADANIE 1

Przeprowadzenie badania rynku pod kątem zapotrzebowania przedsiębiorstw z sektora MŚP branży IT na usługę doradczo – szkoleniową związaną z budowaniem, konfiguracją i optymalizacją środowisk opartych na chmurach obliczeniowych oraz optymalizacją systemów informatycznych i aplikacji planowanych do osadzenia w chmurze obliczeniowej.

ZADANIE 2

Przeprowadzenie badania rynku pod kątem zapotrzebowania przedsiębiorstw z sektora MŚP branży IT na usługę wspomagania procesu zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwach zgodnie z koncepcją Open Innovation w modelu crowdsourcingu.

ZADANIE 3

Przeprowadzenie badania rynku pod kątem zapotrzebowania przedsiębiorstw z sektora MŚP branży IT na usługę wyceny wartości niematerialnych i prawnych powstałych w ramach prac badawczo – rozwojowych.

ZADANIE 4

Opracowanie założeń dotyczących wdrożenia usługi wspomagania procesu zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwach.

ZADANIE 5

Opracowanie założeń dotyczących wdrożenia usługi wyceny wartości niematerialnych i prawnych powstałych w ramach prac badawczo – rozwojowych.

ZADANIE 6

Analiza wyników przeprowadzonego pilotażu usługi wspomagania zarządzania innowacjami w kontekście skuteczności przyjętych założeń w zakresie metodyki świadczenia usługi.

ZADANIE 7

Analiza wyników przeprowadzonego pilotażu usługi wyceny wartości niematerialnych i prawnych powstałych w ramach prac badawczo – rozwojowych w kontekście skuteczności przyjętych założeń w zakresie metodyki świadczenia usługi.

Pełna specyfikacja została zamieszczona w Zapytaniu ofertowym znajdującym się poniżej (nr RPLD.02.01.02-10-0006/16/P.1).

Oferty należy składać do dnia 15 grudnia 2016 r.