Informacje o dofinansowaniu KAZ

Spółka Cubatex realizuje Projekt nr PMT/1905/1N/2020 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III ”Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne” w zakresie ekspansji na rynek Kazachski

Okres realizacji projektu: 24.09.2020 – 08.06.2022
Całkowita wartość projektu: 200 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 200 000,00 zł

Głównym celem projektu jest:
Celem projektu jest pozyskanie wiedzy eksperckiej w zakresie wprowadzenia platformy programowo – sprzętowej dla deweloperów IoT Wearables z komponentem programistycznym dla urządzeń IoT oferowana w modelu SaaS, na rynku Kazachstanu.