Nasza Misja

Cubatex jest instytucją otoczenia biznesu (Inkubator) wspierającą rozwój nowo powstałych firm. Głównych obszarem naszej działalności jest wykorzystanie Internetu w zakresie świadczenia usług dla klientów. Wspieramy rozwój projektów nakierowanych na systemy B2C, B2B.

W oparciu o posiadane kompetencje szukamy nowych rozwiązań bazując na innowacyjnych pomysłach i technologiach, a następnie wdrażamy na rynek nowatorskie produkty i usługi.

Nasz zespół zrealizował również szereg projektów softwarowych m.in.: platforma elektronicznej wymiany danych umożliwiająca rozliczanie rozrachunków handlowych w formie wielostronnych potrąceń kompensacyjnych, aplikacje mobilne dla systemów lojalnościowych, system obiegu dokumentów, platformę komunikacji zbiorowej opartą o komunikacje SMS.

W konsorcjum z partnerem strategicznym z Wielkiej Brytanii uczestniczyliśmy w okresie ostatnich 2 lat w przygotowaniu 17 komercjalizacji (w tym 9 projektów B+R na rynku polskim) z pośród wyselekcjonowanych przez konsorcjum 102 projektów.

Na rynku polskim realizowaliśmy również inkubacje poprzez podmioty celowe. Działania te opierały się na tworzeniu i finansowaniu spółek projektowych, ich rozwoju a następnie sprzedaż inwestorowi.

Projekty te były realizowane przy współpracy z instytucjami naukowymi m.in. Instytutem Badań Systemowych PAN oraz Szkołą Główną Handlową (na zasadzie kooperacji).

W 2013 roku Cubatex podpisał z Politechniką Wrocławską umowę w obszarze współpracy w zakresie oceny oraz realizacji wspólnych projektów badawczo – rozwojowych, ekspertyz z dziedziny IT oraz telekomunikacji. Równocześnie spółka oraz zarządzane przez nią spółki projektowe współpracują z Politechniką Wrocławską w ramach klastrów: Multimedia, Broadband, Optical and ICT Klaster oraz Klaster ICT Wspólnota Wiedzy i Innowacji w Zakresie Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych Politechnika Wrocławska- Wydział Elektroniki.

W obszarze komercjalizacji projektów budowy narzędzi do optymalizacji kosztów utrzymania usług IT, HR, księgowości, administracji i innych usług wewnętrznych w firmach, Cubatex podjął współpracę z Katedrą Zarządzania Wartością w Szkoły Głównej Handlowej.

Poprzez spółki celowe jesteśmy członkami klastrów:

  • Multimedia, Broadband, Optical and ICT Cluster – stworzony wraz z Politechniką Wrocławską i spółką celową Inqba sp. z o.o.;
  • Wspólnoty Wiedzy i Innowacji w Zakresie Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych – Klastra ICT – stworzony wraz z Politechniką Wrocławską i spółką celową KPI360 sp. z o.o.;
  • Ogólnopolski klaster e-zdrowie oraz współpracujemy z firmą działającą w segmencie usług medycznych Data Techno Park. Wspólnie realizujemy projekty związane z opracowaniem nowych usług przeznaczonych dla rynku medycznego oraz w opracowaniu systemów klasy HIS (hospital information system).

Zarząd

Radosław Marcin Porczyński, Prezes Zarządu