Oferta platformy programowo-sprzętowej dla developerów IoT Wearables z komponentem programistycznym dla urządzeń IoT

Świat usług cyfrowych i usług typu machine to machine (M2M) zmienił się. Rozwinął się od rozwiązań wertykalnych skoncentrowanych na jednym obszarze do wielu, pakietowych i współpracujących aplikacji działających w wielu branżach, przedsiębiorstwach i użytkownikach w Internecie Rzeczy (IoT).

Prawdziwa wartość ofert Internetu Rzeczy od dostawców usług komunikacyjnych (CSP) polega na łączeniu łączności (danych, urządzeń
i usług związanych z łącznością) z aktywatorami wertykalnymi, jakością usług, umowami o poziomie usług, usługami telekomunikacyjnymi
i technologią w chmurze (takie jak hosting i tworzenie kopii zapasowych).

Dla operatorów, którzy tworzą własne oferty, dodatkową zaletą jest możliwość zapewnienia najwyższej jakości obsługi klienta i lepszego zaspokojenia wymagań usług cyfrowych.

Sprzęt i oprogramowanie wymagane do prowadzenia projektów
w różnych branżach, do których dostawcy usług internetowych mogliby potencjalnie odsprzedawać znaczną część usług Internetu Rzeczy.

Obejmuje to elementy niezbędne do zapewnienia łączności (urządzenia
z kartą SIM, anteny, baterie wraz z logiką wykorzystania danych) oraz urządzenia (urządzenia do korzystania z łączności, takie jak terminale przenośne, bezprzewodowe kamery monitorujące itp.) oraz aplikacje (na przykład monitorowanie aplikacje do zarządzania i liczenia obiektów przemieszczających się lub przesyłanych w paczkach. IoT wymaga większej integracji między tymi częściami oraz bardziej zaawansowanej komunikacji i procesów.

Dostawcy usług internetowych mogą znaleźć możliwości poza zapewnianiem łączności, oferując dodatkowe usługi – pełne, wyrafinowane, kompleksowe cyfrowe życie i oferty Internetu Rzeczy dostosowane do tego, czego naprawdę chcą klienci.

Cubatex może zaspokoić potrzeby klientów dzięki zaoferowaniu kompleksowej platformy wyposażonej w niezbędne moduły do tworzenia i zarządzania aplikacjami klienckimi.

Na dedykowany system informatyczny będą składały się następujące moduły:

Platforma oferuje:

Poszczególne pakiety zawierają:

Pakiet STANDARD umożliwia:

Pakiet PREMIUM umożliwia:

Komponent programistyczny IoT, umożliwiający obsługę czterech modeli komunikacji urządzeń́ Internetu Rzeczy z systemami przetwarzającymi dane. Komponent obsługuje następujące modele komunikacji:

Cennik oferowanych usług:

Usługa dostępu do platformy programowo-sprzętowej dla developerów IoT WearablesPakiet PREMIUMCena 
Abonament rocznyRPKP PR WEARABLES40 000,00PLN
Aonament półrocznyRPKP PH WEARABLES21 000,00PLN
Abonament kwartalnyRPKP PK WEARABLES11 000,00PLN
Abonament miesięcznyRPKP PM WEARABLES4 000,00PLN
    
Usługa dostępu do platformy programowo-sprzętowej dla developerów IoT WearablesPakiet STANDARDCena 
Abonament rocznyRPKP SR WEARABLES19 400,00PLN
Aonament półrocznyRPKP SH WEARABLES10 400,00PLN
Abonament kwartalnyRPKP SK WEARABLES5 400,00PLN
Abonament miesięcznyRPKP SM WEARABLES2 000,00PLN
    
Usługa udostępnienia zasobów komponentu programistycznego IoT Cena 
Abonament rocznyRPKP JAVA SY14 000,00PLN
Aonament półrocznyRPKP JAVA SH8 000,00PLN
Abonament kwartalnyRPKP JAVA SK4 400,00PLN
Abonament miesięcznyRPKP JAVA SM1 600,00PLN

Kontakt:
Cubatex Sp. z o.o.
ul. St. Batorego 20
02 – 591 Warszawa
mail: biuro@cubatex.pl
telefon: +48 225 353 565

Biuro Włocławek:
Cubatex Sp. z o.o.
ul. Toruńska 148 lok. B-01
87-800 Włocławek

Email: biuro@cubatex.pl
telefon: +48 225 353 565