ZAPYTANIE OFERTOWE nr PMT/CUB/KAZ/04

W związku z realizacją projektu nr PMT/1905/1N/2020 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III ”Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne” w zakresie ekspansji na rynek Kazachstanu, Spółka Cubatex Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe zgodnie z poniżej zamieszczoną dokumentacją.

Zachęcamy do udziału w postępowaniu