TELEWORKING HR Sp. z o.o.

www.teleworkinghr.com.pl

Projekt zakłada opracowanie platformy, skierowanej do przedsiębiorstw oraz firm rekrutacyjnych, pragnących diagnozować kandydatów (i wykorzystywać uzyskane wyniki w procesie rekrutacji) i pracowników w zakresie kompetencji i czynników kluczowych w wykonywaniu telepracy (motywacja wewnętrzna, samodyscyplina, samodzielność, niska ekstrawersja, wysokie umiejętności komunikacyjne, umiejętność realizacji idei worka-life blance).

E-usługa pozwoli przedsiębiorcom oraz firmom rekrutacyjnym na optymalizacje i zwiększenie efektywności procesu rekrutacji dzięki przeniesieniu opisanych działań na w pełni zautomatyzowana platformę. Dodatkowo e-usługa pozwoli (pracownikom przedsiębiorstw), w przyjaznym dla uczestnika e-szkoleń środowisku gier symulacyjnych, rozwijać kompetencje kluczowe w telepracy (m.in. motywacja wewnętrzna, samodyscyplina, samodzielność, umiejętność realizacji idei work-life blance, umiejętności komunikacyjne) oraz integrować się z zespołem pracowniczym.

www.grywalizacja.info

Planowane jest stworzenie narzędzia internetowego w formule gry on-line, wspierającego proces badania kompetencji osób starających się o pracę. Badany będzie potencjał zawodowy osób, ich kompetencje analityczne, menadżerskie, mechanizmy podejmowania decyzji, zdolności syntetyzowania itp. Wartość dodana w stosunku do aktualnej oferty rynkowej: – możliwość zwiększenia skuteczności narzędzi rekrutacyjnych w porównaniu z testami on-line, dzięki możliwości analizy nie tylko decyzji podejmowanych przez badaną osobę (tak jak w testach), ale również procesu decyzyjnego. – znaczące obniżenie kosztów rekrutacji poprzez zaoferowanie rozwiązania on-line, które pozwala na różnorodne badanie kompetencji, w tym z wykorzystaniem własnych testów i jednoczesnej pracy grupowej.

Ta ostatnia funkcjonalność dziś przyjmuje formę Assessment Center (AC), którego organizacja zakłada jednoczesną obecność w danym miejscu wszystkich badanych osób oraz moderatorów/asesorów, co jest bardzo drogie (od kilku do kilkudziesięciu tysięcy PLN – możliwość budowy wizerunku przedsiębiorstwa jako nowoczesnej firmy, która w procesie rekrutacji stosuje nowoczesne, bardzo atrakcyjne narzędzia w formule gry.

 

TELEWORKING HR Sp. z o.o.

REGON: 101631716
NIP: 7282794114
KRS: 0000469312

Zespół Projektu