SkillsM Sp. z o.o.

www.skillsm.com

Projekt zakłada opracowanie platformy, skierowanej z jednej strony do przedsiębiorstw pragnących diagnozować kandydata (i wykorzystywać uzyskane wyniki w procesie rekrutacji) i pracowników w zakresie specjalistycznych kompetencji na stanowiskach finansowych oraz potencjału intelektualno-rozwojowego, z drugiej zaś dla firm rekrutacyjnych chcących mieć dostęp do narzędzi on-line umożliwiających skuteczna selekcje i rekrutacje na stanowiska finansowe w oparciu o dane nt. ww. obszarów.

E-usługa pozwoli przedsiębiorcom oraz firmom rekrutacyjnym na optymalizacje i zwiększenie efektywności procesu rekrutacji dzięki przeniesieniu opisanych działań na w pełni zautomatyzowana platformę. Dodatkowo e-usługa pozwoli (pracownikom przedsiębiorstw), w przyjaznym dla uczestnika e-szkoleń środowisku gier symulacyjnych, rozwijać kompetencje kluczowe na stanowiskach finansowych oraz potencjał intelektualna rozwojowy, za pomocą narzędzi uwzgledniających indywidualne potrzeby uczestnika e-szkolenia.

www.plant-doctor.eu

Brak jest na rynku polskim ale i światowym narzędzia, które wspierałoby amatorów ogrodów rekreacyjnych w rozpoznawaniu chorób i deficytów roślin ogrodowych a następnie w ich pielęgnacji przy użyciu środków ochrony i nawozów.

Zdecydowano się na opracowanie aplikacji mobilnej, która po pierwsze będzie rozpoznawała chorobę na podstawie przesłanej do systemu fotografii, po drugie zaś pozwoli wybrać odpowiedni środek pielęgnacyjny. Korzyści osiągane przez użytkownika to przede wszystkim możliwość natychmiastowego rozpoznania choroby/deficytu roślin bez konieczności posiadania jakiejkolwiek wiedzy eksperckiej. Aplikacja mobilna dodatkowo ułatwia przeprowadzenie danego procesu- użytkownik w trakcie codziennej pielęgnacji ogrodu, po zauważeniu objawów chorobowych może wykonać zdjęcie telefonem komórkowym i w ciągu kilku sekund uzyskać odpowiedź czy i jaka jednostka chorobowa zaatakowała jego ogród. Co więcej- moduł ten powiązany jest z modułami, które automatycznie wskazują jakie środki pielęgnacyjne należy zastosować (moduł proponowanego sposobu leczenia) a także pomagają zakupić ten produkt u dystrybutorów (moduł porównywarki cen).

SkillsM Sp. z o.o.

REGON: 101631700
NIP: 8331399112
KRS: 0000469287

Zespół Projektu