Projekt Polskie Mosty Technologiczne Zjednoczone Emiraty Arabskie

Cubatex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.

Celem projektu jest pozyskanie wiedzy eksperckiej w zakresie wprowadzenia kompleksowej platformy wyposażonej w niezbędne moduły przeznaczone do tworzenia i zarządzania aplikacjami klienckimi na rynku Zjednoczonych Emiratów Arabskich, skutkujące opracowaniem strategii ekspansji i jej realizacją w ramach etapu zagranicznego.


W wyniku realizacji projektu nastąpi rozpoczęcie sprzedaży eksportowej produktów oferowanych przez przedsiębiorstwo Cubatex sp. z o.o. na rynku docelowym. Całkowita wartość projektu: 200.000 PLN Dofinansowanie projektu z UE: 200.000 PLN