Profesjonalizacja i rozwój specjalistycznych zaawansowanych usług świadczonych przez Inkubator przedsiębiorczości CubaSeed

Celem projektu jest profesjonalizacja i rozwój oferty Inkubatora przedsiębiorczości CubaSeed, poprzez przygotowanie 3 specjalistycznych zaawansowanych usług:

  • usługi wspomagania procesu zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwach zgodnie z koncepcją Open Innovation w modelu crowdsourcingu,
  • usługi wyceny wartości niematerialnych i prawnych powstałych w ramach prac badawczo – rozwojowych (wyceny wyników prac badawczo – rozwojowych),
  • usługi doradczo – szkoleniowej związanej z budowaniem, konfiguracją i optymalizacją środowisk opartych na chmurach obliczeniowych oraz optymalizacją systemów informatycznych w nich osadzonych.

Wszystkie 3 nowe usługi będą skierowane do przedsiębiorstw z branży IT znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju.