Platforma programowo-sprzętowa dla developerów IoT Wearables z komponentem programistycznym dla urządzeń IoT

Dzięki środkom pozyskanym przez Cubatex z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Spółka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 1.6 Wpieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, zrealizowała w partnerstwie z Auction Ventures projekt pn. „Wdrożenie technologii budowy i udostępniania złożonych usług przetwarzania strumieni danych z urządzeń typu wearables przez Cubatex Sp. z o.o. we Włocławku w partnerstwie z Auction Ventures Sp. z o.o.”
Okres realizacji projektu: 01.10.2017 – 30.09.2018
Celem projektu było:

  • wprowadzenie innowacji produktowej w skali świata – innowacyjność projektu wynika z nowatorskich rozwiązań technologicznych i funkcjonalnych zastosowanych w dedykowanym oprogramowaniu.
  • wprowadzenie na rynek nowej usługi odpowiadającej na zidentyfikowane potrzeby rynku – zasadnicza wartość oferowana klientom w ramach projektu leży w udostępnieniu klientom w modelu SaaS (Software as a Service) innowacyjnych funkcjonalności dedykowanej platformy

Projekt realizoawany w partnerstwie z firmą Auction Ventures Sp. z o.o. https://auctionventures.pl/   Dofinansowanie projektu: 1 985 040,00 PLN