Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty PMT/CUB/KAZ/02

Zamawiający Cubatex Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu ofertowym dot. realizacji projektu nr PMT/1905/1N/2020 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III ”Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne” w zakresie ekspansji na rynek Kazachstanu, na Zapytanie Ofertowe o nr PMT/CUB/KAZ/02 wpłynęły oferty od następujących Oferentów:
• Falcon Marek Sokół
• Stanilewicz Biznes Media Robert Stanilewicz
• Adam Ptak Giant Promotion

Najkorzystniejszą Ofertę złożyła firma:
Falcon Marek Sokół (ul. Heroldów 17A, 01-991 Warszawa), która zaproponowała poniżej wymienione ceny brutto za każdą stronę tłumaczenia, dla konkretnego rodzaju tekstu:
– Artykuł prasowy, wywiad, tłumaczenie opisów na stronie internetowej – 150 PLN
– Dokumentacja techniczna- dziedzina- oprogramowanie – 250 PLN
– Umowy prawne – 350 PLN