FUNDACJA ŁÓDZKI INKUBATOR INNOWACJI I EKSPORTU

Zwiększenie rozpoznawalności województwa łódzkiego na rynkach międzynarodowych.

Jesteśmy fundacją, która pomaga wykorzystywać przedsiębiorcom szanse jakie stwarza specyfika współczesnego rynku. Wiemy jak duże znaczenie dla rozwoju przedsiębiorstw ma poszerzanie obszaru działalności, dlatego też wspieramy, zarówno nowe, jak i istniejące od lat firmy w poszukiwaniu nowych kanałów działalności, uwzględniając szczególnie aktywność proeksportową oraz wsparcie w zakresie prowadzenia prac badawczo – rozwojowych.

Jednym z naszych głównych celów jest zwiększenie rozpoznawalności województwa łódzkiego na rynkach międzynarodowych poprzez poprawę konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących w regionie.

Chcąc sprawnie realizować wspomniane cele, koncentrujemy swoje działania wokół 6 głównych obszarów:

  • Promocja regionu
  • Wsparcie innowacyjności
  • Wsparcie eksportu
  • Kreowanie strategii rozwoju
  • Tworzenie klastrów ekonomicznych
  • Wpieranie i wdrażanie prac badawczo – rozwojowych

FUNDACJA ŁÓDZKI INKUBATOR INNOWACJI I EKSPORTU

REGON: 362611246
NIP: 9471985796
KRS:0000578126

Zespół Projektu