Budowa platformy transferu technologii


W segmencie usług elektronicznych poprzez stworzenie inkubatora przedsiębiorczości współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w ramach III Osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 w ramach wniosku: WND-RPLD.03.04.00-00-006/13

  • Nazwa Beneficjenta: Cubatex Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  • Wartość projektu: 3 090 598,75PLN
  • Kwota dofinansowania: 2 163 419,13 PLN w tym 1 838 906,26 ze środków EFRR