Bizsystem Sp. z o.o.

Biz. System Sp. z o.o. zajmuje się oferowaniem usług informatycznych (e-usług), związanych z tworzeniem biznesplanów i analiz ekonomicznych przedsięwzięć rozwojowych i inwestycyjnych.

Udostępniona online aplikacja umożliwi oraz ułatwi opracowanie i automatyczną weryfikację planów biznesowych, marketingowych, sprzedażowych. W szczególności ułatwi obsługę wniosków składanych w celu otrzymania środków na rozpoczęcie i rozwój działalności (dotacje, pożyczki, kredyty, wejścia kapitałowe).

Dużą zaletą oferowanego produktu będzie jasna i przejrzysta obsługa systemu, bezpieczeństwo danych firmowych, duża elastyczność możliwości dopasowania aplikacji do niemal każdego źródła finansowania.

Spółka przewiduje nawiązanie współpracy z instytucjami finansującymi w celu opracowania dedykowanych dla nich wersji systemu.

Bizsystem Sp. z o.o.

REGON: 361350861
NIP: 946-265-29-02
KRS: 0000580871

Zespół Projektu