PRO MISS Sp. z o. o.

Projekt będzie polegał na stworzeniu innowacyjnej platformy marketingowo-komunikacyjnej, przeznaczonej sieci handlowych, restauracyjnych, hotelowych a także centr handlowych. E-usługa będzie dostępna przez urządzenia mobilne oraz komputer.

Usługa będzie polegała na przekazywaniu użytkownikowi informacji na temat promocji znajdujących się w danym regionie miasta ( w wersji internetowej) a przy użyciu urządzenia z GPS aplikacja będzie potrafiła zidentyfikować i przedstawić najbliższe promocje. Dodatkowa funkcjonalnością będzie sprawdzanie promocji po przez zwrotny SMS przesyłany na urządzenie mobilne w odpowiedzi na zapytanie z nazwa ulicy bądź miejsca, w którym użytkownik szuka promocji. E-usługa będzie dawała dostęp do zaawansowanego narzędzia marketingowego umożliwiającego rozbudowana komunikacje miedzy reklamodawcami a reklamo biorcami, tworząc tym samym innowacyjne narzędzie komunikacji.

www.inobroker.pl

Zasadniczą działalnością związaną z realizacją pomysłu będzie dostarczenie firmom otwartej platformy dostępu do społeczności innowatorów, którzy mogliby realizować innowacyjne zadania w oparciu o definiowane przez firmy konkursy lub wyzwania z nagrodami.

Przekłada się to na dostarczenie funkcjonalności umożliwiającej wprowadzenie w firmie innowacji w oparciu o model Otwartych Innowacji, czyli zaangażowanie możliwie szerokiego i utalentowanego zespołu bez konieczności jego zatrudniania. Głównym rynkiem działania spółki jest rynek rozwiązań wspierających wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach oraz umożliwiających nawiązanie współpracy pomiędzy firmami, a innowatorami, jednostkami naukowymi oraz firmami doradczymi w zakresie wspólnej pracy nad innowacyjnymi projektami (przy opracowaniu i wdrażaniu innowacji). Dla takich podmiotów zaplanowano świadczenie usług oraz uruchomienie platformy informatycznej wspierającej możliwość analizy trendów związanych z rozwojem i zapotrzebowaniem rynku na realizacje konkretnych prac badawczych czy poszukiwaniu nowych rozwiązań technologicznych. Poprzez mocne strony projektu związane z posiadaną wiedzą wnioskodawcy oraz innowacyjnością rozwiązania.

 

PRO MISS Sp. z o.o.

REGON: 146813796
NIP: 9512370325
KRS: 0000470459

Zespół Projektu