Propagowanie wiedzy w zakresie współpracy jednostek badawczych

W ramach działalności inkubatora przedsiębiorczości oraz propagowania wiedzy w zakresie współpracy jednostek badawczych, w szczególności Uczelni Wyższych i Instytutów Badawczych PAN odbyła się pierwsza konferencja poświęcona tej tematyce.

Podczas konferencji poruszano tematykę aspekty prawne transferu technologii, prawo własności przemysłowej oraz oceniano potencjał komercjalizacyjny wyników prac B+R. Szczególny nacisk na konferencji położono na ocenę potencjału komercjalizacji innowacji, zarówno w kontekście cyklu „życia” innowacji, jak i ich komercyjnych zastosowań.

Konferencja odbyła się w Warszawie, w dniu 16.12.2015 roku


Agenda konferencji:

  • Z czego wynika zmiana podejścia do modelu współpracy jednostek naukowych i MSP
  • Komercjalizacja, a transfer technologii
  • Aspekty prawne transferu technologii
  • Ocena potencjału komercjalizacyjnego technologii

Skontaktuj się z nami