Centrum Badawczo Rozwojowe

Centrum Badawczo Rozwojowe powołane zostało w celu prowadzenia prac badawczo rozwojowych związanych z nadzorem informacyjnym w przedsiębiorstwach, traktowanego jako element nadzoru korporacyjnego i będąca ewolucją koncepcji nadzoru IT.

W ramach realizacji przedsięwzięcia zaplanowano świadczenie usług badawczych i doradczych w zakresie współpracy środowisk biznesowych ze środowiskiem naukowym w celu lepszego zrozumienia każdej ze stron i nawiązania efektywnej współpracy.

Nowymi usługami będą m.in.:

  • usługa audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwie
  • usługa doradcza benchmarku porównawczego przedsiębiorstwa z wzorcami
  • usługa automatycznej oceny planowanych zmian bazująca na pomiarze dojrzałości nadzoru informacyjnego
  • usługa automatycznej analizy porównawczej wg wzorców nadzoru informacyjnego

Powyższe usługi mogą być wykorzystywane zarówno w przedsiębiorstwach jak również w jednostkach budżetowych, a w szczególności Zakładach Opieki Medycznej gdzie nadzór informacyjny nabiera szczególnej wagi.

Nasze projekty:

  • www.cbrpaninqban.pl
logo

CENTRUM BADAWCZO ROZWOJOWE PAN INQBAN SP Z O O

REGON: 361240658
NIP: 9471985158
KRS: 0000552744


Zespół Projektu

  • Paweł Kowalik– Prezes Zarządu

Skontaktuj się z nami